Motto dnia

Temperatura jest jednym z tych niespecyficznych czynników fizycznych, które wywierają najbardziej istotny wpływ na wszystkie poznane procesy biochemiczne i biofizyczne zachodzące w żywych organizmach.

Wiesław Kozak

obrazek winietyobrazek winiety
  

Partnerzy MerytoryczniSponsorzy