Motto dnia

Mając zdrowie i pieniądze, zajdziesz daleko.

Geore Herbert

obrazek winietyobrazek winiety

Publikacje naukowe

Badania kliniczne nad skutecznością łagodnej hipertermii całego ciała metodą podczerwieni filtrowanej wodą jako uzupełnienie standardowej rehabilitacji multimodalnej w leczeniu fibromialgii

tytuł oryg.: A Randomized Controlled Trial on the Effectiveness of Mild Water-filtered Near Infrared Whole-body Hyperthermia as an Adjunct to a Standard Multimodal Rehabilitation in the Treatment of Fibriomyalgia
Wydawnictwo: Clinical Journal of Pain
Autor główny: Thomas Brockow
Pozostali autorzy: Andreas Wagne, Annegret Franke, Martin Offenbächer, L. Resch
Data: 2006-08-28

Język publikacji: angielski

Klasa publikacji: Badanie kliniczne

Rodzaj badania: Randomizowane, kontrolowane badanie 3 fazy

Liczba pacjentów: 139

Rodzaj HT: WBHT

Rodzaj HT opis: Hipertermia całego ciała metodą podczerwieni filtrowanej wodą

Aparatura: IRATHERM-1000

Jednostka chorobowa: Fibromialgia

Typ skojarzenia HT stosowany w badaniu: MT (Terapia standardowa - "multimodalna")

Streszczenie. Cele: określenie czy łagodna hipertermia całego ciała metodą podczerwieni filtrowanej wodą (NI-WBH) przynosi dodatkowe korzyści kiedy jest stosowana jako uzupełnienie standardowej rehabilitacji multimodalnej (MR) w porównaniu do MR bez NI-WBH u pacjentów z syndromem fibromialgii (FM).
Metody: stu trzydziestu dziewięciu pacjentów z niemieckiego szpitala rehabilitacyjnego spełniających kryteria ACR 1990 dla rozpoznania FM zostało losowo podzielonych na grupę pacjentów poddanych terapii NI-WBH (podniesienie temperatury wewnętrznej ciała do 38,1 ºC po której następowała faza podtrzymania temperatury przez okres 15 minut) oraz MR i grupę poddaną tylko MR, dwa razy w tygodniu przez okres 3 tygodni. Większość pomiarów dotyczyła bólu emocjonalnego oraz bólu sensorycznego i została oceniona przy pomocy niemieckiej wersji McGill Pain Questionnaire, z pomiarami: wyjściowym, bezpośrednio po terapii, 3 oraz 6 miesięcy po terapii, a następnie została poddana analizie w celu leczniczym.
Wyniki: Powtórzone analizy kowariancji wykazały znaczne różnice pomiędzy obydwoma pomiarami pierwotnymi na korzyść NI-WBH + MR w porównaniu do samej MR (P<0,001 dla bólu emocjonalnego, P=0,001 dla bólu sensorycznego). Wtórne analizy intensywności bólu, jakości życia z FM oraz oceny punktów wrażliwych wykazały podobne wyniki. Umiarkowane efekty terapii zaobserwowano we wszystkich przypadkach poddanych pomiarom (w zakresie od 0,41 do 0,75). Skutki uboczne  powiązane z NI-WBH zostały zaobserwowane u 14 z 69 uczestników (20%) ale u wszystkich ustąpiły przed upływem 30 minut.
Dyskusja: z badania wynika, że NI-WBH jest wartym uwagi uzupełnieniem MR w leczeniu FM.

Potrzebujesz więcej danych o artykule? Skontaktuj się z PTHO droga mailową.