Motto dnia

Ci, którzy myślą, że nie mają czasu na uprawianie sportu, prędzej czy później będą musieli znaleźć czas na chorobę.

Edward Stanley

obrazek winietyobrazek winiety

Biblioteka PTHO

W niniejszym dziale serwisu umieszczone są informacje o pozycjach książkowych o tematyce związanej z hipertermią. W trosce o promocję wiedzy o hipertermii Zarząd PTHO postanowił, że książki te mogą zostać WYPOŻYCZONE członkom PTHO na zasadach określonych w stosownym Regulaminie. Książki będą wysyłane do uzytkowników i odsyłane z powrotem kurierem. Aktualna wersja regulaminu przewiduje w punkcie 10., że uzytkownik poniesie koszt przesyłek kurierskich. O ile sytuacja finansowa PTHO na to pozwoli, przewiduje się w przyszłości znieść tę opłatę.

Aby wypożyczyć daną pozycję należy ją zamówić drogą mailową na adres: sekretariat@ptho.pl


LISTA POZYCJI KSIĄŻKOWYCH W ZASOBACH PTHO:

LP Tytuł w j. oryginalnym Podtytuł Język Tematyka Rok publikacji Autor główny Ilość stron Kaucja
1 Geneza gorączki Biologiczne mechanizmy i praktyka medyczna Polski Biologia gorączki 2009 Wiesław Kozak 481 60 zł
2 Interstitial and Intracavitary Thermoradiotherapy   Angielski Biologiczne aspekty interakcji pomiędzy hipertermią i radioterapią 1993 Michael Heinrich Seegenschmiedt 397 200 zł
3 Thermoradiotherapy and Thermochemotherapy Volume 1: Biology, Physiology, Physics  Angielski  Biologiczne i patofizjologiczne aspekty interakcji pomiędzy hipertermią a radioterapią i chemioterapią 1995 Michael Heinrich Seegenschmiedt 483 200 zł
4 Hyperthermia in Oncology - Principles and Therapeutic Outlook    Angielski  Podstawy biologiczne i techniczne hipertermii miejscowej i regionalnej, procedury zabiegów, wskazania kliniczne i wybrane wyniki kliniczne 2010 Oliver J. Ott, Rolf D. Issels, Rüdiger Wessalowski 79 150 zł
5 Thermotherapy in Oncology    Angielski  Główne wskazania do hipertermii w onkologii na podstawie badań klinicznych oraz wytycznych 2016 Peter Wust 96 200 zł
6 Technical Quality of Deep Hyperthermia Using the BSD-2000    Angielski Praca doktorska;  Uniwersytet Erazma w Rotterdamie. Drobiagowa analiza planowania i przeprowadzania zabiegu hipertermii głębokiej na aparaturze BSD-2000 2007 Daryoush Fatehi 173 100 zł
7 Mild Hyperthermia and Thermosensitive Liposomes for Chemotherapy    Angielski  Praca doktorska;  Uniwersytet Erazma w Rotterdamie. Zastosowanie liposomów wrażliwych na ciepło do chemioterapii kojarzonej z hipertermią 2013 Li Li 124 100 zł
8 Hyperthermia in Oncology    Angielski  Synteza wyników aktualnych badań oraz katalog cennych protokołów leczenia z użyciem hipertermii miejscowej oraz hipertermii całego ciała. Liczne przykłady konkretnych przypadków omówionych pod kątem planu leczenia. Wiele przykładów łączenia hipertermii z medycyną chińską. 2015 Clifford L. K. Pang 362 700 zł
9 Fighting Cancer A Nontoxic Approach to Treatment  Angielski  Przegląd metod leczenia raka uznanych potocznie jako mało- lub całkowicie nietoksyczne. 2011 Robert Gorter, Erik Peper 370 200 zł