Motto dnia

Dajcie mi siłę wytwarzania gorączki, a zwalczę wszystkie wasze choroby.

Parmenides z Elei, V wiek p.n.e.

obrazek winietyobrazek winiety

HT + RT

Skojarzenie Hipertermii z Radioterapią
Ma na celu zwiększenie efektywności napromieniowania poprzez uwrażliwienie tkanki guza temperaturą. W praktyce spotyka się dwa tryby hipertermii w skojarzeniu z RT:

1. HT na maks. 30 minut przed RT
Temperatura umiarkowana, czas ogrzewania ok. 30 minut. Zadaniem HT jest w tym trybie zwiększenie podaży tlenu do obszaru guza. Im więcej tlenu, tym skuteczniejsze działanie destrukcyjne promieniowania jonizującego.

2. HT przeprowadzona do ok 2h po RT
Temperatura wysoka (ok. 43ºC), czas ogrzewania 60 min. Hipertermia utrudnia w ten sposób odbudowę DNA w komórkach rakowych poddanych napromioniowaniu.

Dział aktualnie w przygotowaniu. Na chwilę obecną zapraszamy do Biblioteki PTHO.

O działaniu hipertermii jako czynnika uwrażliwiającego na promieniowanie jonizujące wiele można się dowiedzieć z książki "Interstitial and Intracavitary Thermoradiotherapy". Książka jest do wypożyczenia na zasadzach określonych w "Bibliotece".