Motto dnia

Dziewięć dziesiątych naszego szczęścia polega na zdrowiu. Zdrowy żebrak jest szczęśliwszy niż chory król.

Arthur Schopenhauer

obrazek winietyobrazek winiety

II Sympozjum PTHO

 

Sympozjum „Nowe horyzonty w onkologii” odbędzie się 19 października 2018 w Warszawie, w centrum Digital Knowledge Village przy ul. Puławskiej 457 w Warszawie.

Europejskie środowisko onkologów oczekiwało od dawna na nowe metody diagnostyczne na podstawie płynnej biopsji, które pozwoliłyby na stosowanie spersonalizowanych terapii w leczeniu Pacjentów onkologicznych. To co było dostępne dla setek onkologów amerykańskich od przynajmniej 2004 roku jest już również dostępne dla onkologów europejskich.

Dzięki wykorzystaniu wyników testów płynnej biopsji onkolodzy otrzymują gotowy protokół leczenia uwzględniający zastosowanie najlepszej kombinacji: cytostatyków, substancji naturalnych, radioterapii i hipertermii w bezpośrednim niszczeniu komórek rakowych, zatrzymywaniu wzrostu komórek rakowych i aktywowania systemu immunologicznego.

Resjestracja uczestników: http://www.sympozjum2018.ptho.pl/rejestracja