Motto dnia

Dajcie mi siłę wytwarzania gorączki, a zwalczę wszystkie wasze choroby.

Parmenides z Elei, V wiek p.n.e.

obrazek winietyobrazek winiety

IX Kongres Niemieckiego Towarzystwa Hipertermii DGHT

W programie tegorocznego kongresu DGHT w Berlinie znajdziemy między innymi takie tematy jak

  • wpływ hipertermii na odpowiedź immunologiczną
  • zalety medulacji częstotliwości przy hipertermii metodą fal radiowych
  • różne aspekty hipertermii miejscowej (np. nawroty nowotworu u pacjentów wcześniej napromienianych, nowe koncepcje protokołów przy nowotworach jamy brzusznej...)
  • wytyczne do hipertermii całego ciała

Cały program do ściągnięcia TUTAJ

Od wielu już lat uczestnicy z Polski są niezwykle mile widziani. Do zobaczenia w Berlinie!