Motto dnia

"Trzeba mieć duszę znachora, by zabiegać o rozgłos wśród laików, a nie o dobrą opinię w środowisku."

J. Chalmers Da Costa, 1863–1933

obrazek winietyobrazek winiety

IX Kongres Niemieckiego Towarzystwa Hipertermii DGHT

W programie tegorocznego kongresu DGHT w Berlinie znajdziemy między innymi takie tematy jak

  • wpływ hipertermii na odpowiedź immunologiczną
  • zalety medulacji częstotliwości przy hipertermii metodą fal radiowych
  • różne aspekty hipertermii miejscowej (np. nawroty nowotworu u pacjentów wcześniej napromienianych, nowe koncepcje protokołów przy nowotworach jamy brzusznej...)
  • wytyczne do hipertermii całego ciała

Od wielu już lat uczestnicy z Polski są niezwykle mile widziani. Do zobaczenia w Berlinie!