Motto dnia

Sztuka medyczna polega na zabawianiu pacjenta, podczas gdy natura leczy chorobę.

Voltaire

obrazek winietyobrazek winiety

Jesienne Sympozjum PTO Opole

Opolski Oddział PTO przeprowadzi, w dniu 17 września 2019 r. sympozjum naukowe pt. "Hipertermia w leczeniu onkologicznym". Głównym elementem będzie wykład ekspercki omawiający wskazania do hipertermii oraz doświadczenia z tą terapią nabyte przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu. 

Uzupełnieniem będzie przedstawienie technicznych aspektów dostępnej w Polsce aparatury do hipertermii.

Wstęp wolny. Ewentualne zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem PTHO, na adres sekretariat@ptho.pl. Uczestnicy otrzymają 2 punkty edukacyjne. 

Link do Programu Sympozjum