Motto dnia

Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem, nikt na świecie nie jest od niej wolny. Mikrob jest czymś naturalnym. Reszta, zdrowie, nieskazitelność, czystość (...) to skutek woli i to woli, która nigdy nie powinna ustawać...

Albert Camus

obrazek winietyobrazek winiety

Jesienne Sympozjum PTO Opole

Opolski Oddział PTO przeprowadzi, w dniu 17 września 2019 r. sympozjum naukowe pt. "Hipertermia w leczeniu onkologicznym". Głównym elementem będzie wykład ekspercki omawiający wskazania do hipertermii oraz doświadczenia z tą terapią nabyte przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu. 

Uzupełnieniem będzie przedstawienie technicznych aspektów dostępnej w Polsce aparatury do hipertermii.

Wstęp wolny. Ewentualne zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem PTHO, na adres sekretariat@ptho.pl. Uczestnicy otrzymają 2 punkty edukacyjne. 

Link do Programu Sympozjum