Motto dnia

Ludzie wierzą, że aby osiągnąć sukces, trzeba wstawać rano. Otóż nie - trzeba wstawać w dobrym humorze.

Marcel Achard

obrazek winietyobrazek winiety

Komisja statutowa

W trakcie Walnego Zgromadzenia Członków PTHO w dniu 17 czerwca 2016 r. podjęto decyzję o przygotowaniu szeregu potrzebnych zmian w statucie. Między innymi chodzi o powołanie tzw. Sądu Koleżeńskiego, usunięcie pewnych niepotrzebnych już zapisów itd. Owocem projektu ma być propozycja nowego, refundowanego i przedyskutowanego z członkami Towarzystwa tekstu, który zostanie poddany pod głosowanie następnego Zgromadzenia.

Opiekun projektu: Sekretarz PTHO