Motto dnia

"Trzeba mieć duszę znachora, by zabiegać o rozgłos wśród laików, a nie o dobrą opinię w środowisku."

J. Chalmers Da Costa, 1863–1933

obrazek winietyobrazek winiety

Komisja statutowa

W trakcie Walnego Zgromadzenia Członków PTHO w dniu 17 czerwca 2016 r. podjęto decyzję o przygotowaniu szeregu potrzebnych zmian w statucie. Między innymi chodzi o powołanie tzw. Sądu Koleżeńskiego, usunięcie pewnych niepotrzebnych już zapisów itd. Owocem projektu ma być propozycja nowego, refundowanego i przedyskutowanego z członkami Towarzystwa tekstu, który zostanie poddany pod głosowanie następnego Zgromadzenia.

Opiekun projektu: Sekretarz PTHO