Motto dnia

Mając zdrowie i pieniądze, zajdziesz daleko.

Geore Herbert

obrazek winietyobrazek winiety

Konferencja CITIM 2017, Praga

Konferencja CITIM jest organizowana co dwa lata pod auspicjami Centrum Medycznego Uniwersytetu w Pittsburgu, USA. Edycja CITIM 2013 miała miejsce w Krakowie, gdzie zgromadziła ponad 190 uczestników z 26 krajów. W roku 2017, piąta z kolei edycja CITIM odbędzie się w stolicy Czech, w dniach 24-27 kwietnia 2017 r.

 

REDEFINING CANCER THERAPY

NOWY WYMIAR TERAPII ONKOLOGICZNEJ

Do realizacji tego ambitnego celu organizatorzy CITIM dążą poprzez:

  • Promocję badań podstawowych oraz klinicznych w obszarze immunologii nowotworów
  • Łączenie badań nad immunologią z działalnością edukacyjną
  • Rozpowszechnianie wiedzy i stymulacja współpracy międzynarodowej
  • Wynajdywanie sposobów poprawy jakości badań immunologicznych oraz opieki zdrowotnej nad chorymi onkologicznie
  • Promocję szkoleń i kształcenia ustawicznego w medycynie i biologii
  • Propagowanie innowacyjnych metod prewencji, diagnozy i leczenia nowotworów