Motto dnia

Zdrowie to stan, o którym medycyna nie ma nic do powiedzenia.

W.H. Auden

obrazek winietyobrazek winiety

Kanał filmowy PTHO na Youtube

Kolekcja filmów z kanału PTHO na Youtube

Konferencja PTHO 2017 ♦ Prof. dr. hab. Wiesław Kozak ♦ "Biologia gorączki"

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Prof. Med. Elizabeth Repasky ♦ "Temperatura ma znaczenie: w pogoni za umykającymi dowodami uzasadniającymi stosowanie hipertermii w onkologii klinicznej"

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Prof. dr hab. n. med. Urszula Mazurek ♦ "Białka szoku cieplnego w hipertermii onkologicznej"

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Dr. Sc. Alexander von Ardenne ♦ "Hipertermia nie-onkologiczna jako nowa metoda immunologicznego podejścia do nowotworu"

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Prof. Dr. Med. Niloy Ranjan Datta ♦ "Przegląd meta-analiz danych badań klinicznych nowotworów szyi i głowy / nawrotowego raka piersi / miejscowo zaawansowanego raka szyjki macicy".

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Dr. Sc. Jacoba van der Zee ♦ "Wyniki randomizowanych badań klinicznych - porównanie leczenia z użyciem lub bez hipertermii".

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Dr n. med. Andrzej Kukiełka ♦ "Ratunkowa brachyterapia skojarzona z hipertermią śródtkankową w lokalnym nawrocie raka prostaty po przebytej radykalnej radioterapii - prospektywne badanie II fazy - aktualny stan badania".

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Prof. Dr. Med. Rolf Issels ♦ "Aktualny stan badań klinicznych nad hipertemią w skojarzeniu z chemioterapią".

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Dr Dorota Kazberuk ♦ "Hipertermia głęboka w ginekologii onkologicznej, doświadczenia własne Białostockiego Centrum Onkologii".

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Prof. Dr. Med. Zeljko Vojaskovic ♦ "Hipertermia i immunterapia w leczeniu raka: trendy w badaniach i praktyce klinicznej".

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Dr. Med. Boris Hübenthal ♦ "Omówienie przypadków chorobowych z Centrum Onkologii Integracyjnej ZIO w Zurychu"

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Prof. Dr. Med. Holger Wehner ♦ "Ekstremalna hipertermia całego ciała: ryzyka i szanse".

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ PANEL DYSKUSYJNY moderowany przez prof. Rolfa Isselsa ♦ "Standardy hipertermii - State of the Art".

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Dr. Sc. Hana Dobsicek Trefna ♦ "Zapewnienie jakości w zabiegach hipertermii"

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Dr. Med. Markus Notter ♦ "Napromienianie wtórne niską dawką w połączeniu z hipertermią przy nawrotowym rozległym raku piersi: perspektywy i wyzwania"

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Dr n. med. Wacław Śmiertka ♦ "Rekomendacje PTHO dotyczące stosowania HT w określonych jednostkach chorobowych"

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Dr  Michał Niksa ♦ "BSD 2000 - doświadczenia własne Białostockiego Centrum Onkologii"

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Dr hab, n. med. Bartosz Urbański ♦ "Hipertermia Onkologiczna"

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Dr n. med. Jacek Kabut ♦ "Rak pęcherza moczowego leczenie skojarzone z użyciem hipertermii regionalnej - opis przypadku"