Motto dnia

Ci, którzy myślą, że nie mają czasu na uprawianie sportu, prędzej czy później będą musieli znaleźć czas na chorobę.

Edward Stanley

obrazek winietyobrazek winiety

Kanał filmowy PTHO na Youtube

Kolekcja filmów z kanału PTHO na Youtube

Konferencja PTHO 2017 ♦ Prof. dr. hab. Wiesław Kozak ♦ "Biologia gorączki"

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Prof. Med. Elizabeth Repasky ♦ "Temperatura ma znaczenie: w pogoni za umykającymi dowodami uzasadniającymi stosowanie hipertermii w onkologii klinicznej"

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Prof. dr hab. n. med. Urszula Mazurek ♦ "Białka szoku cieplnego w hipertermii onkologicznej"

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Dr. Sc. Alexander von Ardenne ♦ "Hipertermia nie-onkologiczna jako nowa metoda immunologicznego podejścia do nowotworu"

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Prof. Dr. Med. Niloy Ranjan Datta ♦ "Przegląd meta-analiz danych badań klinicznych nowotworów szyi i głowy / nawrotowego raka piersi / miejscowo zaawansowanego raka szyjki macicy".

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Dr. Sc. Jacoba van der Zee ♦ "Wyniki randomizowanych badań klinicznych - porównanie leczenia z użyciem lub bez hipertermii".

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Dr n. med. Andrzej Kukiełka ♦ "Ratunkowa brachyterapia skojarzona z hipertermią śródtkankową w lokalnym nawrocie raka prostaty po przebytej radykalnej radioterapii - prospektywne badanie II fazy - aktualny stan badania".

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Prof. Dr. Med. Rolf Issels ♦ "Aktualny stan badań klinicznych nad hipertemią w skojarzeniu z chemioterapią".

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Dr Dorota Kazberuk ♦ "Hipertermia głęboka w ginekologii onkologicznej, doświadczenia własne Białostockiego Centrum Onkologii".

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Prof. Dr. Med. Zeljko Vojaskovic ♦ "Hipertermia i immunterapia w leczeniu raka: trendy w badaniach i praktyce klinicznej".

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Dr. Med. Boris Hübenthal ♦ "Omówienie przypadków chorobowych z Centrum Onkologii Integracyjnej ZIO w Zurychu"

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Prof. Dr. Med. Holger Wehner ♦ "Ekstremalna hipertermia całego ciała: ryzyka i szanse".

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ PANEL DYSKUSYJNY moderowany przez prof. Rolfa Isselsa ♦ "Standardy hipertermii - State of the Art".

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Dr. Sc. Hana Dobsicek Trefna ♦ "Zapewnienie jakości w zabiegach hipertermii"

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Dr. Med. Markus Notter ♦ "Napromienianie wtórne niską dawką w połączeniu z hipertermią przy nawrotowym rozległym raku piersi: perspektywy i wyzwania"

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Dr n. med. Wacław Śmiertka ♦ "Rekomendacje PTHO dotyczące stosowania HT w określonych jednostkach chorobowych"

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Dr  Michał Niksa ♦ "BSD 2000 - doświadczenia własne Białostockiego Centrum Onkologii"

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Dr hab, n. med. Bartosz Urbański ♦ "Hipertermia Onkologiczna"

 

Konferencja PTHO 2017 ♦ Dr n. med. Jacek Kabut ♦ "Rak pęcherza moczowego leczenie skojarzone z użyciem hipertermii regionalnej - opis przypadku"