Motto dnia

Trzeźwość a miara, to są najważniejsze stróże zdrowia naszego.

Jan Kochanowski

obrazek winietyobrazek winiety

Typologia - Zakres temperatury

Dzięki konsensusowi wypracowanemu przez Instytut Von Ardenne oraz firmę Heckel Medizintechnik powstał następujący podział HT na poszczególne zakresy temperatur: